SIL i praktiken - Översikt

Anmälan öppnar torsdag 2/9 kl 10.00 och stänger 3 veckor innan kurstillfället. Deltagarantalet är begränsat, IPS ges möjlighet att kvotera mellan medlemsföretagen. Deltagande är kostnadsfritt för anställda i IPS medlemskrets, men vi tar ut en avgift på 1000 kr om du uteblir, eller om du avbokar mer än 24 timmar efter att du fått bekräftelsen att du fått en definitiv plats. Står kursen som fullbokad, anmäl dig då till reservplats, du kommer att bli kontaktad om en plats blir tillgänglig.  

Länk för att ansluta mailas till alla som fått plats. Utomstående är välkomna i mån av plats, avgiften är då 3 500 kr. 

 

SIL i praktiken – översikt 

Lärare

Kenan Asenov / Lars Axelsson, pidab

 

Program 

 Tid: Ca 8–12. Exakta tider och innehåll kommer senare. Pauser för kortare bensträckare läggs in vid behov.

 

Syfte och innehåll (preliminärt)

Syftet med denna nya kurs är att ge en introduktion till säkerhetskritiska instrumentsfunktioner och - system och standarden SS-EN 61511. Den vänder sig till alla som arbetar med processanläggningar med säkerhetskritisk instrumentering och som behöver en översiktlig förståelse, exempelvis chefer och ingenjörer i drift- och underhållsbefattningar, arbetsledare med flera. Den kan också fungera som introduktion för den som ska delta på de förjupande IPS-kurserna inom området, eller på annat sätt fortsätta utveckla sig inom området.

 

Lämpliga förkunskaper

IPS kurs ”Introduktion till processäkerhet” (lärarledd eller webbutbildning)

 

Bra att ha tillgängligt:

Anteckningsmateriel

 

Kurslitteratur (utdelas):

IPS handledning: SIL i praktiken, del 1 - Introduktion och SIL-bestämning, 2020

 

Kursintyg

Deltagande ger kursintyg.