Barriärtänkande och barriärvård

Anmälan öppnar torsdag 2/9 kl 10.00 och stänger 3 veckor innan kurstillfället. Deltagarantalet är begränsat, IPS ges möjlighet att kvotera mellan medlemsföretagen. Deltagande är kostnadsfritt för anställda i IPS medlemskrets, men vi tar ut en avgift på 1000 kr om du uteblir, eller om du avbokar mer än 24 timmar efter att du fått bekräftelsen att du fått en definitiv plats. Står kursen som fullbokad, anmäl dig då till reservplats, du kommer att bli kontaktad om en plats blir tillgänglig.  

Länk för att ansluta mailas till alla som fått plats. Utomstående är välkomna i mån av plats, avgiften är då 3 500 kr. 

Barriärtänkande och barriärvård 

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla som på olika sätt arbetar med att förebygga olyckor i processindustrier, och som vill öka sin förståelse för detta arbete och sammanhangen som man verkar inom.  Målgruppen kan vara personal som utifrån olika aspekter arbetar med detta – drift, underhåll, hälsa-säkerhet-miljö, processteknik, design, projekt – även chefer.

 

Förkunskaper

Man bör ha en viss kännedom om hur en modern processanläggning fungerar. Det kan också vara bra att känna till grunderna för olika riskanalysmetoder som definierar vilka säkerhetskritiska funktioner(=barriärer)  som behövs för att förhindra olyckor.  Det kan även vara bra att ha någon erfarenhet av ett företags säkerhetsarbete genom dess ledningssystem.

 

Omfattning

Kursen omfattar ca 8 studietimmar och består av föreläsningar, och flera övningar i mindre grupper.

 

Innehåll

 

  • Definitioner, riskanalys, olika barriärtyper
  • Exempel på olyckor, p.g.a. bristande barriärvård
  • Tekniska barriärer
  • Mänskliga barriärer (också sammansatta barriärer)
  • ’Komplexa’ organisatoriska barriärer: Exempel – MOC-management of change, Nödlägeshantering m.m
  • Barriärvård i ledningssystem
  • Övningar med exempel från industrin

 

Kursledare

Ivan Mares, ProSa Process Safety Consulting

 

Kursmaterial

IPS: Handledning i barriärvård inom processindustrin