QRA Del 1 - Presentation av ny handledning

Den nya skriften, QRA Del 1, presenteras av huvudförfattaren Sohrab Nassiri, efter en kort inledning av Anders Jacobsson, IPS projektledare.

Skriften ger en översiktlig beskrivning av kvantitativ riskanalysmetodik med inriktning på allvarliga kemikalieolyckor, och diskuterar när och hur QRA (efter engelskans Quantitative Risk Analysis) kan vara ett användbart och lämpligt verktyg för riskhantering i och omkring verksamheter där sådana olyckor kan ske. 

Det är IPS målsättning att denna första skrift, och en kommande Del 2 (en mer detaljerad metodvägledning), ska bidra till att öka samsynen mellan inblandade intressenter, samt skapa en fastare grund för ett seriöst arbete med QRA som tillförlitlig metod i Sverige.

Ladda ned pdf-filen här (endast medlemmar, lösenord krävs), eller beställ tryckta exemplar här (levereras i mitten av augusti). Kontaktpersoner kan beställa två tryckta exemplar utan kostnad, annars kostar de 200 kronor per styck.

Anmäl dig senast 31/8 kl 12:00. Länk för att ansluta mejlas kort därefter till alla som anmält sig. Webbinariet är kostnadsfritt för alla anställda i medlemskretsen.