Utredning av tillbud och olyckor

Kursen hålls två förmidagar kl 8-12. 

Anmälan öppnar tisdag 13/4 kl 10.00 anmälan stänger 3 veckor innan kurstillfället. Deltagarantalet är begränsat, IPS ges möjlighet att kvotera mellan medlemsföretagen. Deltagande är kostnadsfritt för anställda i IPS medlemskrets, men vi tar ut en avgift på 1000 kr om du uteblir eller avbokar 24 timmar efter att du fått bekräftelsen att du fått en definitiv plats. Står kursen som fullbokad, anmäl dig då till reservplats, du kommer att bli kontaktad om en plats blir tillgänglig.  

Länk för att ansluta mejlas till alla som fått plats. Utomstående är välkomna i mån av plats, avgiften är då 3 500 kr. 

Utredning av tillbud och olyckor

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla som själva deltar i utredningar av tillbud och olyckor på en arbetsplats, eller använder sig av olycksutredningar i olika sammanhang. Kursen hämtar i första hand exempel från processindustrin.

Förkunskaper

Inga särskilda förkunskaper krävs, men en viss arbetslivserfarenhet och erfarenhet av att delta i tillbudsutredningar är bra att ha med sig. Det är en fördel om man gått kursen "Mänskligt felhandlande".

Omfattning

Kursen omfattar ca 8 studietimmar och består av föreläsningar, klassdiskussioner och övningar i mindre grupper.

Innehåll

 

Varför händer olyckor - olycksmodeller

Att systematiskt lära sig av tillbud och olyckor

Insamla och organisera fakta, övning STEP-metoden

Utreda orsaker, övning orsaksanalys

Föreslå och genomföra åtgärder, analysera trender 

 

Kursledare

Björn Lindberg (IKEM) samt Mats Lindgren (IPS)

Kursmaterial

IPS handledning: Utreda tillbud och olyckor i processindustrin, 2008