News from European Process Safety Centre

Tijs Coerts, Operations Director vid EPSC (European Process Safety Centre), presenterar en översikt över föreningens verksamhet. Föredraget är på engelska. Bland annat presenteras en intressant jämförande studie ("benchmark") av inrapporterade processäkerhetshändelser från 26 företag.

Deltagande är kostnadsfritt för alla anställda i IPS medlemsföretag/-organisationer. Anmälningstiden går ut onsdag 27 april. Teamslänk mejlas till alla anmälda kort därefter.

EPSC (European Process Safety Centre) har massor av intressant material på sina webbsidor (www.epsc.be), särskilt efter inloggning till "members area". Alla IPS medlemmar kan få konto utan kostnad. Ansök via EPSC hemsida och referera till medlemskapet i IPS.