Årsmöte samt föredrag

Hittills planerade föredrag:

  • Mattias Seth presenterar sitt examensarbete, "Leadership and teamwork in safety-critical systems", som fick IPS pris för bästa examensarbete 2020
  • Lansering av ny handledning, Metodik och kriterier för miljöriskbedömning avseende kemikalieolyckor (Jan-Ove Ragnarsson, WSP)