Riskbedömning av naturliga omgivningsfaktorer

Webbinariets utgångspunkt är MSB:s rapport, "Riskbedömning av naturliga omgivningsfaktorer - Vägledning och metodstöd för verksamheter som hanterar farliga ämnen". Naturolyckor och andra naturfenomen kan orsaka, utlösa eller förvärra kemikalie- och andra tekniska olyckor, och leda till allvarliga konsekvenser för människors hälsa eller omgivande miljön. 

 Preliminärt program:

-          Välkomna. På gång inom IPS. (Mats Lindgren, IPS)
-          Bakgrund till studien och publikationen ”Riskbedömning av naturliga omgivningsfaktorer” (Helena Håkansson eller     Helena Fridh, MSB)
-          Närmare beskrivning av studien och innehållet i rapporten (Maria Persson, WSP)
-          Länsstyrelsernas erfarenheter från riktad tillsyn inom området (Mikael Lundberg)
 

Det är kostnadsfritt för anställda i IPS medlemskrets. Övriga faktureras 500 kr per deltagare. Länk för att ansluta mejlas till alla anmälda någon dag innan.