Arbetstillstånd - Fördjupning, Del 1

Detta är det första i en serie av tre webinarier för erfarenhetsutbyte om arbetstillstånd, för personer med praktisk erfarenhet inom området. Du förutsätts delta vid alla tre tillfällena.

Varje webinar har ett tema; ett inledande anförande, ett grupparbete och en sammanfattande diskussion. Inför varje tillfälle ges deltagarna möjlighet att inkomma med sina frågeställningar/påståenden som används som input för introduktionsanförandet och grupparbetenas frågeställningar. Efter avslutad serie sammanställs ett PM som kan ses som ett inspirationsdokument för fortsatt utveckling inom området. Här är övergripande rubriker och förslag på frågeställningar:

 1. Planera och bereda ett arbetstillstånd 
  1. Avtal med entreprenörer
  2. Delegering till tillståndsgivare
  3. Komplexa arbetstillstånd med behov av flera tillståndsgivarkompetenser
  4. Utbildningskrav
  5. Interna rutiner och stöddokument (digitalt?)
  6. Definition av ett tillfälligt arbete med krav på arbetstillstånd.
 2. Säker avställning och sanering
  1. Tillräckligt säker avställning (är HSE-metod gångbar i Sverige?)
  2. LoToTo och andra standardiserade metoder
  3. Behov av uppdaterade P&ID och konsekvenserna av dåliga underlag
  4. Tips och trix runt sanering, vad är tillräckligt sanerat, vilka stöd finns?
  5. Gasfrihetsförklaring
 3. Genomförande och uppföljning av ett arbetstillstånd
  1. Tillsynsansvar för tillståndsgivare
  2. Hantering av förändrade arbetsförhållanden
  3. Behålla och utveckla tillståndskompetens i organisationen
  4. Lära av genomförda tillståndsgivningar
  5. Samma utförande nivå dag, natt och helg

Deltagande är kostnadsfritt för anställda i IPS medlemskrets, men vi tar ut en avgift på 1000 kr om du uteblir eller avbokar 24 timmar efter att du fått bekräftelsen att du fått en definitiv plats. Anmäl dig redan nu för att vara säker på att få plats, dock senast 21/9! Länk för att ansluta mejlas till alla som fått plats. Utomstående är välkomna i mån av plats, avgiften är då 2000 kr.