Höstkursveckor

Här är ett preliminärt schema för höstkursveckorna 2020:

9 november: Introduktion till processäkerhet. Läs mer om kursen här.

11-12 november: Riskanalysmetoder. Läs mer om kursen här.

Kurser under kursveckan

Följande kurser ingår i kursveckan: