Reaktivitetsrisker (distanskurs uppdelad på två halvdagar)

Läs mer om kursen här. Du förutsätts delta bägge halvdagarna. Tiden är 8.00 - 12.00 bägge dagarna.