QRA Workshop

Workshopen är endast för medlemmar i referensgruppen för IPS Projekt 78 Handledning om Kvanititativ Riskanalys. Vill du vara med i referensgruppen och få inbjudan till workshopen? Mejla info@ips.se. Du behöver ha vissa förkunskaper, inte nödvändigtvis som expert på QRA som sådan, men du bör ha en viss insikt i hur sådana riskanalyser går till och används. 

Det blir presentationer av första fasen i forskningsprojektet "Standardisering av risk" vid LTH, samt erfarenheter från Norge som har en etablerad modell för användning av QRA i fysisk planering, samt en eller ett par svenska fallstudier. Det blir även gott om utrymme för att diskutera för- och nackdelar med QRA, krav på utförande av QRA, toleranskriterier, eventuella skillnader mellan QRA för fasta anläggningar och för infrastrukturprojekt mm. Workshopen kommer förberedas och ledas av Anders Jacobsson (IPS vice ordförande och van QRA-utförare).

Bakgrund:

IPS Handledning om Riskkriterier från 2012 innehåller bland annat förslag på riskacceptanskriterier, som sedan dess har använts relativt ofta i olika riskutredningar i Sverige. Under 2019 genomförde IPS en förstudie och ett seminarium om QRA i syfte att förbereda ett fortsatt arbete med att se över kriterierna från 2012 och eventuell framtagning av en handledning om metodik för QRA. Protokoll och presentation från seminariet finns i bifogad fil. Fortsättningsvis kan IPS projekt i någon mån ses som ett komplement till LTH-arbetet. Vi kommer att följa LTH-arbetet noga och har redan inlett visst samarbete med Johan Ingvarson. I IPS fall kommer dock tyngdpunkten att ligga på QRA för fasta industrianläggningar.