Ledningssystem för funktionssäkerhet

Författarna Blenda Weibull och Lars Axelsson presenterar den nya skriften om rutiner för drift och underrhåll av säkerhetskritisk instrumentering, samt de uppdateringar som görs om ledningssystem i de befintliga skrifterna i serien "SIL i praktiken" (SIL-introduktion och -bestämning samt Realisering och drift av säkerhetskritisk instrumentering). Dessutom blir det några fler föredrag på temat funktionssäkerhet.