Miljöriskanalys

Vid seminariet presenteras metoder och kriterier för riskbedömning avseende kemikalieolyckor, vid exempelvis upprättande av säkerhetsrapport och tillståndsansökan enligt Miljöbalken. En del av syftet är att diskutera förutsättningar för en uppdatering/komplettering av IPS ”Handledning om Riskkriterier”. Programmet kan laddas ned här.

Seminariet är öppet för anställda i IPS medlemsföretag och särskilt inbjudna. Det är avgiftsfritt för medlemmar men om du uteblir utan att anmäla förhinder i rimlig tid kostar det 1000 kr. Anmälan görs via kalendariet på vår hemsida http://www.ips.se/ senast den 26 augusti! Därefter är anmälan bindande. Ange i anmälan om du deltar via webben. Mejla anmalanips@demogroup.se angående eventuella förhinder, förfrågningar om restplatser och andra praktiska frågor.