Seminarier om styrsystem, larmhantering och funktionssäkerhet

Den 16 maj blir det två fristående halvdagsseminarier hos ÅF i Göteborg (även webbsändning). Deltagande är gratis för anställda i medlemskretsen, övriga får delta i mån av plats (avgift 1000 kr per halvdag). Senaste dag för anmälan är 10 maj. Ange i anmälan om du deltar på förmiddagen, eftermiddagen eller både, samt om du deltar på lunchen.

08.00 - 11.30 Improving Existing Control Systems to Increase Safety and Profitability. Läs mer här!

11.30 - 12.30 Lunch

12.30 - 16.00 Ledningssystem för funktionssäkerhet (föredrag och gruppdiskussioner om övergripande och organisatoriska aspekter på säkerhetssystemens livscykel). Läs mer här!