Säkerhetskritisk instrumentering:

Introduktion och bestämning av SIL

Målgrupp

Kursen vänder sig till personal på processindustrier som har skyddsbarriärer i form av säkerhetskritisk instrumentering och som behöver förstå dess roll för processäkerheten. Även andra, som exempelvis levererar tjänster till eller utför tillsyn på sådana anläggningar, har användning för kursen. Kursen vänder sig både till dem som specificerar skyddsbarriärer i processer, till dem som konstruerar instrumentering för att uppfylla säkerhetskraven och till dem som ansvarar för driften av processanläggningar.

Förkunskaper

En ingenjörsutbildning är bra att ha i grunden, men är inte nödvändig. Det krävs däremot praktisk erfarenhet av kemiska processer och kunskap om styrsystem på processanläggningar. Man bör ha gått kursen "Riskanalys och tolerabel risk". Det är också en fördel om man gått kursen "Introduktion till processäkerhet" (lärarledd eller IPS webb-utbildning).

Omfattning

Kursen omfattar ca 8 studietimmar och består av föreläsningar och övningar i mindre grupper.

Innehåll
  • Säkerhetskritisk instrumentering i sitt sammanhang
  • Standarden SS EN 61511, termer och begrepp
  • Vad är en säkerhetskritisk instrumentfunktion?
  • Bestämning av integritetsnivå, övning i riskanalys och SIL-bestämning
  • Översikt över utformning, drift och underhåll
Lärare

Blenda Weibull, Weibullkonsult

Kursmaterial

IPS handledning: Säkerhetskritisk instrumentering