Utflöde och spridning av gaser och vätskor

Målgrupp

Kursen vänder sig till personal på industrier som hanterar toxiska eller brandfarliga gaser och vätskor, och som vill fördjupa sig i vad som händer vid utsläpp av gaser och vätskor och hur man kan beräkna utflöden och spridning. Även andra, som exempelvis levererar tjänster till eller utför tillsyn på sådana anläggningar, har användning för kursen. 

Förkunskaper

En ingenjörsutbildning är bra att ha i grunden, men är inte helt nödvändig om man har praktisk erfarenhet från processindustrin och ett särskilt intresse att fördjupa sig. Det är en fördel att först ha gått kursen "Introduktion till processäkerhet" (lärarledd eller IPS webb-kurs). Kursen har både praktiska och mer teoretiska inslag.

Omfattning

Kursen omfattar ca 8 studietimmar och består av föreläsningar och kortare övningar med inslag av beräkningar.

Innehåll
  • Gasers egenskaper
  • Gasers toxicitet och brännbarhetsgränser
  • Utsläpp och spridning av gaser och vätskor
  • Spridningsberäkningar
  • Program för konsekvensberäkningar
Lärare

James Hannah, ProSa Process Safety Consulting

Kursmaterial

IPS handledning: Utsläpp och spridning av giftiga gaser