Introduktion till processäkerhet

Målgrupp

Kursen ger en introduktion i processäkerhet för personer inom processindustrin som direkt eller indirekt har ett inflytande på processäkerheten och behöver grundläggande kunskaper. Vi vänder oss exempelvis till chefer på olika nivåer, underhållspersonal, skyddsombud, konsulter som utför uppdrag åt processindustrin, men också  ingenjörer, arbetsledare och intresserade processoperatörer inom driftavdelningarna. Kursen är också lämplig för relativt nyanställda på processindustrier som hanterar farliga ämnen. Detta är en heldagskurs som ger utrymme för frågor och svar, erfarenhetsutbyte och övningar. Den är ett komplement eller ersättning för IPS webb-utbildning, som behandlar samma ämne.

Förkunskaper

Det är en fördel att ha en viss kännedom om hur en modern processanläggning är uppbyggd och de viktigaste egenskaperna hos vanliga kemikalier i industrin.

Omfattning

Kursen omfattar ca 8 studietimmar. Huvuddelen består av föreläsningar och klassdiskussioner, men några klassövningar ingår också.

Innehåll

Kursen handlar om processäkerhet, det vill säga att förhindra olyckor med farliga ämnen i processer som använder sig av ämnena i gas-, vätske- eller pulverform. Kursen behandlar de två frågorna:

- Vad kan hända?

- Vad kan vi göra åt det?

  • Riskhantering
  • Tekniska skyddsåtgärder
  • Organisatoriska skyddsåtgärder
Lärare

Mats Lindgren, IPS Föreståndare

Kursmaterial

IPS handledning "Introduktion till processäkerhet"
IPS handledning "Omtalade olyckor inom processindustrin"