Riskanalys och tolerabel risk

Målgrupp

Kursen ger en bra introduktion i konsten att genomföra riskanalyser av en processanläggning. Den passar för de flesta som deltar i eller använder sig av riskbedömningar av i första hand processanläggningar.

Förkunskaper

Man bör ha en viss kännedom om hur en modern processanläggning fungerar och kunna förstå ett enklare processflödesschema. Det kan också vara bra att ha gått IPS kurs "Introduktion till processäkerhet" (lärarledd eller IPS webb-utbildning).

Omfattning

Kursen omfattar ca 8 studietimmar och består av föreläsningar, klassövningar och övningar i mindre grupper.

Innehåll
  • Om risk och lagstiftningens krav, översikt över riskanalysmetoder
  • Grovanalys, klassövning
  • What-if analys
  • HAZOP, praktisk övning
  • Operatörsanalys
  • Felträdsanalys, klassövning
  • Händelseträd
  • Val av metod
  • Tolerabel risk
Lärare

Magnus Karlsson, COWI

Kursmaterial

IPS: Handledning för genomförande av riskanalyser inom processindustrin
IPS: Handledning om riskkriterier