Tillbaka till översikten

Processtyrningsrelaterade säkerhetsfrågor

SIL i praktiken, Del 3 - Drift och underhåll

Syftet med den här handledningen är att ge detaljerade råd om hur man driver en processanläggning på ett sådant sätt att säkerhetskritiska instrumentfunktioner bibehåller sin skyddsfunktion under hela drifttiden. Handledningen utgår från standarden SS-EN 61511, och vänder sig bland annat till driftledning, driftingenjörer, underhållsingenjörer och HSSM-ansvariga. Den gör inte anspråk på att vara en heltäckande redovisning av standardens krav under driftfasen, utan snarare förslag och rekommendationer på praktiska tillämpningar för att uppnå standardernas syfte.

Blenda Weibull och Lars Axelsson, 90 sidor (2020)

Beställ publikationen

SIL i praktiken, Del 2 - Specifikation och realisering

Syftet med den här handledningen är att ge detaljerade råd om hur man bygger upp en väl fungerande instrumentering för säkerhetskritiska funktioner i processindustrin. Handledningen utgår från standarden SS-EN 61511, och till viss del även SS-EN 61508, och vänder sig bland annat till instrumentingenjörer, projektingenjörer och processingenjörer. Den gör inte anspråk på att vara en heltäckande redovisning av standarderna, utan snarare förslag och rekommendationer på praktiska tillämpningar för att uppnå standardernas syfte. I denna fjärde utgåva (2023) har kapitel 5 som behandlar detaljkonstruktion omarbetats, främst för att ge en mer detaljerad vägledning angående andra manöverdon än ventiler, och speciellt avseende konstruktionslösningar för säkra stopp av "stora" elmotorer.

Lars Axelsson och Blenda Weibull, 169 sidor (2023, 4:e utgåvan)

Beställ publikationen

SIL i praktiken, Del 1 - Introduktion och SIL-bestämning

Syftet med den här handledningen är dels att ge en grundläggande förståelse för säkerhetskritisk instrumentering och standarder för att säkerställa erforderlig tillgänglighet hos dessa funktioner, dels att ge en detaljerad redogörelse för hur man utifrån en riskanalys bestämmer vilket krav på tillgänglighet som ska ställas på enskilda instrumentfunktioner – SIL-bestämning. Handledningen utgår från standarden SS-EN 61511, och vänder sig till alla som driver, underhåller och förändrar processanläggningar som har säkerhetskritisk instrumentering och som behöver en översiktlig förståelse, exempelvis chefer och ingenjörer i drift- och underhållsbefattningar, arbetsledare med flera. Den vänder sig också till dem som ska specificera säkerhetskritiska funktioner och bestämma kravet på tillgänglighet, eller SIL, vilket ofta görs i samarbete mellan processingenjörer, driftpersonal, instrumentingenjörer och personal från hälsa/miljö/säkerhetsavdelningar. Den gör inte anspråk på att vara en heltäckande redovisning av standardens krav, utan snarare förslag och rekommendationer på praktiska tillämpningar för att uppnå standardernas syfte.

Blenda Weibull, 145 sidor (2020)

Beställ publikationen

Säker utformning av driftledningscentraler

Lars Axelsson, Stefan Olsson, Per Christofferson, Anna Thunberg, 59 sidor (2009)

Beställ publikationen

Processimulatorer för operatörsträning och riskanalys

Tomas Lackman, Joakim Gunnarsson, 19 sidor (2009)

Beställ publikationen

Larmhantering i processindustrin

En guide för att förbättra säkerheten.

Blenda Weibull, 38 sidor (2010)

Beställ publikationen