Tillbaka till översikten

Riskhantering

Skyddsbarriäranalys (LOPA) - Vägledning för val av numeriska data

Thomas Fylking, Christian Bjursten Carlsson, 48 sidor (2016)

Beställ publikationen

Säkert projekt- och UH-arbete under drift

Rapporten innehåller en litteraturstudie samt ett förslag på metodik för att riskbedöma omfattningen av projekt- och UH-arbeten under drift.

Per Berntsson, COWI, 37 sidor (2013)

Beställ publikationen

Handledning om Rutiner för Fortlöpande Tillsyn

Handledningen beskriver tolkning och god praxis för efterlevnad av krav på riskbedömning och fortlöpande tillsyn i Arbetsmiljöverkets Föreskrift AFS 2017:3 Användning och kontroll av trycksatta anordningar.

Jens Tornberg, Ulf Bergstrand, 54 sidor (2019)

Beställ publikationen

Handledning om riskkriterier

Liane Haeffler, Ivan Mares, 69 sidor (2012)

Beställ publikationen

Handledning om riskanalyser

Handledning för genomförande av riskanalyser inom processindustrin, Revision 2018, finns nu att ladda ned (endast medlemmar) eller beställa. Avsnitt och checklistor om gemensamma system har tillkommit, även mindre uppdateringar med avseende på nya/uppdaterade föreskrifter samt redaktionella ändringar.

Magnus Karlsson och Christoffer Käck, COWI, 121 sidor (2018)

Beställ publikationen

Handledning i säker avställning och gasfrihetsmätning

COWI, 88 sidor (2015)

Beställ publikationen

Handledning i barriärvård inom processindustrin

Ivan Mares, 73 sidor (2015)

Beställ publikationen

Bemannade byggnader i processindustrin

Handledning för placering och dimensionerande explosionslaster med avseende på gasmolnsexplosioner utomhus

Blenda Weibull, 63 sidor (2017)

Beställ publikationen

"Downsizing" - en processäkerhetsrisk

En handledning för riskanalys av större organisatoriska förändringar eller nedskärningar.

Anders Jacobsson, 33 sidor (2011)

Beställ publikationen

"Downsizing" - Cutting down within the Industry - a Process Safety Risk

A guideline with tools for risk analysis.

Anders Jacobsson, 32 sidor (2006)

Beställ publikationen