Publicerad 29 mars, 2023

Boverkets nya vägledning om riskhantering i planläggning och byggande

Hela materialet finns här: https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/teman/riskhantering-och-pbl/om-riskhantering/

Det är ett omfattande och lite svåröverskådligt material. 

Noterbart är bland annat att Boverket ”duckar” beträffande riskkriterier: https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/teman/riskhantering-och-pbl/process/vardera/

Det finns viss koppling till den pågående processen kring skyddsavstånd i Stenungsund.

IPS överväger någon form av aktivitet kring dessa frågor.