Publicerad 24 mars, 2023

Seminarium om MTO i Lund 20/4

MTO handlar om samspelet mellan Människa, Teknik och Organisation, och hur fel och olyckor kan både uppkomma och förhindras i det perspektivet. Vid seminariet kommer Jonas Borell, Universitetslektor vid Lunds Tekniska Högskola, att prata om detta. Jonas är en av de tre lärarna i LTH's uppdragsutbildning, "Processäkerhet för industrin, 15 hp", som IPS tog initiativ till och stödjer. Dessutom kommer IPS föreståndare Mats Lindgren att berätta lite om IPS olika aktiviteter. Platsen är Ingvar Kamprad Desigcentrum vid Lunds Tekniska Högskola och tiden är 9-12. Det bjuds på morgonfika och vi avslutar med lunch för de som så önskar. Deltagande är kostnadsfritt för anställda i IPS medlemsföretag/-organisationer. Anmälan via kalendariet, senast 17/4.

Missa inte detta tillfälle att fortbilda dig och träffa andra IPS'are!