Publicerad 23 mars, 2023

UPPDATERING 2023-03-23: Presentationer och inspelning från årsmötesdagarna

Nu kan du se på inspelningarna från bägge halvdagarna och/eller ladda ned presentationsbilderna

Lösenord krävs. Du får det av IPS kontaktperson i ditt företag. Mejla anmalanips@demogroup.se om du inte vet vem som är kontaktperson.

Presentationsbilderna publiceras på torsdag 23/3

Halvdag 1

  • Projekt och säkerhetsaspekter inom grön omställning (Christian Hulteberg, LTH och Marko Amovic, Cortus).
  • Bästa exjobbet: Processriskanalys, nuläge och förbättringsmöjligheter (Isabella Bergström, ORS)
  • Paneldiskussion på samma tema (Ulf Bergstrand, IKEM. Magnus Karlsson, Nouryon. Kristin Lindström, Bengt Dahlgren. Sanna Nordström, Oatly.
  • IPS utbildningar (Anna-Lena Eriksson, IPS)
  • LTH's uppdragsutbildning, "Processäkerhet för industrin, 15 hp" (Christian Hulteberg, LTH).

Halvdag 2

  • Säkerhetskultur - Vart är vi på väg (Jan Skriver, Sandvik)?
  • Leda och styra för processäkerhet - Säkerhet lönar sig (Peter Kihlgren, Kemira).
  • Paneldiskussion med ovan nämnda
  • MSB:s nya föreskrift om brandfarlig vätska (Johannes Forsberg, MSB).