Publicerad 9 mars, 2023

Farliga verksamheters skyldighet att rapportera inträffade olyckor och tillbud

MSB har nyligen publicerat publikationen Farliga verksamheters skyldighet att rapportera inträffade olyckor och tillbud. IPS har bidragit med synpunkter under arbetets gång, och vi hoppas att den ska vara till hjälp för verksamhetsutövare att avgöra när, var och hur olyckor och tillbud ska rapporteras.