Publicerad 27 februari, 2023

Ordinarie stämma 15 mars kl 13.00

Inbjudan till ordinarie stämma har nyss mejlats till alla kontaktpersoner i medlemskretsen. Stämman hålls på Scandic Rubinen i Göteborg, med start 13.00. Det finns även möjlighet att delta digitalt.

Dagordning, förslag till stadgeändring samt valberedningens förslag avseende val till styrelse och programkommitté bifogades inbjudan. Verksamhetsberättelse och årsredovisning mejlas senast 14 mars. Mejla info@ips.se om du är kontaktperson och inte har fått inbjudan.