Publicerad 8 februari, 2023

Intressanta föredrag och paneldiskussioner på årsmötesdagarna 14-15 mars

Program

14 mars

12.00 

Lunch

 

13.00

Inledning

Ann Christin Eriksson, IPS orförande

13.10

Grön omställning: Exempel på projekt och säkerhetsaspekter

Christian Hulteberg, professor i Kemiteknik vid LTH, samt

1-2 ytterligare bidrag

14.20

Kort paus

 

14.30

Bästa exjobbet 2022: Processriskanalys, nuläge och förbättringsmöjligheter

Isabella Bergström, ORS Consulting

15.00

Fikapaus

 

15.30

Paneldiskussion

HAZID och HAZOP. När och varför? Utmaningar och framgångsfaktorer.

Panelister:

Ulf Bergstrand, IKEM

Magnus Karlsson, Nouryon

Kristin Lindström, Bengt Dahlgren

Sanna Nordlund, Oatly

Moderator: Mats Lindgren, IPS

16.10

Kort paus

 

16.20

IPS Kursprogram samt "Uppdragsutbildningen Processäkerhet för industrin" vid Lunds Tekniska Högskola

Anna-Lena Eriksson, IPS, samt Christian Hulteberg, professor i Kemiteknik vid LTH

16.50

Dag 1 summering och avslutning

Ann Christin Eriksson, IPS ordförande

18.30

Middag

Alla deltagare är välkomna!

 

15 mars

08.30

Inledning och reflektioner från gårdagen

Ann Christin Eriksson, IPS ordförande

08.40

Säkerhetskultur; Vart är vi på väg?

Jan Skriver, Sandvik Coromant

09.20

Kort paus

 

09.30

Leda och styra för processäkerhet; Säkerhet lönar sig!

Peter Kihlgren, VD, Kemira Kemi AB 

10.10

Fikapaus

 

10.30

Paneldiskussion; Kultur och ledarskap

Ovan nämnda, samt ev. ytterligare någon

11.00

Kort paus

 

11.10

MSB:s arbete med nya föreskrifter om brandfarlig vätska

Johannes Forsberg, MSB

11.50

Summering och avslutning

Ann Christin Eriksson, IPS ordförande

12.00

Lunch

 

13.00 - ca 16

Årsstämma (kallelse och dagordning mejlas till alla kontaktpersoner senast 2 veckor innan stämman)

 

Deltagande är kostnadsfritt för anställda i medlemskretsen, inklusive luncher och fika. Anmäl dig via kalendariet och ange i kommentarsfältet om du deltar på plats eller digitalt. Anmälningstiden går ut onsdag 1 mars om du deltar på plats, och måndag 13 mars om du deltar digitalt.