Publicerad 26 oktober, 2022

Anna-Lena Eriksson ny utbildningsansvarig

Vi har fått en ny medarbetare på IPS! 

Vår nya utbildningsansvariga heter Anna-Lena Eriksson och hennes huvudansvar är organisering och utveckling av kursverksamheten. Det blir hon som tar beslut om kurstidpunkter och format, utvärderar genomförda kurser, samarbetar med kursledare mm. Givetvis kommer hon att arbeta tätt tillsammans med vår föreståndare Mats Lindgren och kursadministratör Anna Rawlings, men också samarbeta med Programkommittén. Hon kommer att dyka upp på många av IPS kurser, så passa på att diskutera med henne när du själv är på utbildning!

Anna-Lena har lång och bred erfarenhet av processäkerhet från flera företag i Sverige och har också varit engagerad i kursverksamhet.

Vi hälsar Anna-Lena välkommen till IPS och ser fram emot en intressant tid!  

 

Anna-Lena