Publicerad 25 oktober, 2022

RISE forskningsprojekt, "Riskfaktorer för Isolerbränder"

Med start i september startade RISE ett forskningsprojekt kring riskfaktorer för isolerbränder. Isolerbränder kan uppstå när en vätska läcker ut från ett rör eller processkärl och kontaminerar en mineralull. Nu eftersöks intresserade för att medverka i en referensgrupp var syfte kommer vara att guida projektet och att utbyta kunskap kring isolerbränder och dess riskfaktorer. Några exempel på riskfaktorer är isoleringens ålder och dess användningstemperatur, sammansättning i isoleringen, specifik yta, kemisk sammansättning och funktionella grupper hos kontaminanten. För att studera hur olika riskfaktorer spelar in kommer en metod baserad på isoterm kalorimetri att användas (mätning av energiflöden vid en konstant temperatur). Projektet är en fortsättning på ett tidigare projekt där erfarenheter från industrin delades och en provningsmetod utvecklades. Detta projekt finansieras av ÅForsk och kommer att pågå till mitten av 2025. Kontakta Sixten Dahlbom, sixten.dahlbom@ri.seom du är intresserad av att medverka i referensgruppen eller vill ha mer information.