Publicerad 20 oktober, 2022

Processäkerhet för industrin vid Lunds Tekniska Högskola - Ny omgång 2023

Kursen, som ger en fördjupad kompetens för yrkesverksamma inom industrin, återkommer 2023 med start 1-2 februari! Kvartsfart under 1 läsår, 15 högskolepoäng. Tre fysiska träffar á 2 dagar, ett antal digitala träffar samt inlämningsuppgifter.  Läs mer här!