Publicerad 8 september, 2022

QRA Del 2: Presentationsbilder och inspelning från webbinariet 7 september

Vid webbinariet presenterades den nya skriften, QRA Del 2, av författarna Terje Egeberg, Johan Ingvarson, Sohrab Nassiri och Fredrik Nystedt.

QRA Del 2 ger vägledning för hur en kvantitativ riskanalys (Quantitative Risk Analysis/Assessment) bör genomföras och dokumenteras för en processanläggning. Den vänder sig i första hand till utförare och beställare.

Del 1, som publicerades 2021, ger en introduktion för den som inte har så ingående förkunskaper i ämnet. Målsättningen är att Del 1 och Del 2 tillsammans ska skapa en fastare grund för ett seriöst arbete med QRA som metod i Sverige, och bidra till ökad samsyn mellan inblandade intressenter.

Klicka här för att ladda ned presentationen. 

Inspelningen finns under fliken Material, Inspelade Seminarier.

Lösenord krävs. Du får det av IPS kontaktperson i din organisation. Mejla info@ips.se om du inte vet vem som är kontaktperson.