Handledning för rationell riskanalys i processindustrin

Författare: Anders Jacobsson
Publicerad 2003, 44 sidor

Krav på att riskanalys skall utföras ställs numera på många ställen i den svenska lagstiftningen. Kraven i de olika lagrummen är emellertid inte avstämda mot varandra, varför det blir anläggningsägarens sak att, så gott som det nu går, tolka och samordna de olika kraven i samband med att riskanalyserna utförs, för att inte få en onödigt stor arbetsbörda med många snarlika ”riskanalyser”. Det behövs en rationell modell som med en rimlig arbetsinsats klarar av den till synes omfattande och diversifierade floran med krav på riskanalys. Denna handledning anvisar en sådan modell för riskanalys av själva processystemen/-objekten med tyngdpunkt på de riskanalyser som anläggningsägaren skall ansvara för.


Alla kan beställa tryckta och inbundna exemplar, genom att klicka på länken 'Beställ publikation' nedan. Lösenord behöver då inte anges.
Anställda vid medlemsföretag kan även ladda ner publikationen för internt bruk. Ange lösenordet om du inte redan gjort det för att logga in. I nästa steg anger du din e-postadress och klicka på länken 'Ladda ner' nedan.
Lösenordet får du av IPS kontaktperson på ditt företag. Mejla info@ips.se om du inte vet vem som är kontaktperson.
Din e-postadress lagras för att IPS ska kunna ta fram statistik och bedöma efterfrågan på de olika skrifterna.