IPS kompetenskrav föreståndare brandfarlig vara

Författare: Owe Fredholm och Ken Nessvi
Publicerad 2015

Denna har dragits in och ersatts av den nya handboken, Föreståndare brandfarliga varor; Kompetens, ansvar och arbetsuppgifter, som togs fram i samarbete med Brandskyddsföreningen och publicerades i februari 2024.


Ladda ner