Publicerad 22 augusti, 2022

Ny publikation: QRA Del 2

Denna skrift ger vägledning för hur en kvantitativ riskanalys genomförs och dokumenteras på ett vederhäftigt och användbart sätt för en processanläggning. Den vänder sig i första hand till utförare och beställare av kvantitativa riskanalyser.

Del 1, som publicerades 2021, ger en introduktion för den som inte har så ingående förkunskaper i ämnet. Målsättningen är att Del 1 och Del 2 tillsammans ska skapa en fastare grund för ett seriöst arbete med QRA som metod i Sverige, och bidra till ökad samsyn mellan inblandade intressenter.

Anställda inom medlemsföretag kan ladda ner pdf-filen, via sidan Material/Publikationer (skrolla ned till rubriken Riskhantering). Den är lösenordsskyddad och ska inte spridas externt. Lösenordet får du av IPS kontaktperson på ditt företag. Mejla info@ips.se om du inte vet vem som är kontaktperson.

Alla, både medlemmar och utomstående, kan beställa handledningen i tryckt och inbunden form. Klicka på publikationer och sedan på önskad titel. Lösenord behöver inte anges. Fyll i beställningsformuläret och markera önskad(e) publikationer.