Publicerad 17 augusti, 2022

Ny publikation: Konsekvensanalys; utflöde, brand och explosion

Denna skrift behandlar vilka utsläppscenarier som kan inträffa och hur man beräknar källstyrka och spridning av gaser utomhus, samt toxiska effekter i omgivningen. Därefter följer avsnitt om konsekvensberäkning med avseende på brand och explosion, i form av värmestrålning och tryck. Sista avsnittet beskriver olika riskreducerande åtgärder.

Skriften ersätter stora delar av innehållet i "Utsläpp och spridning av giftiga gaser" (2009) och "Brand och explosion i vätskor och gaser" (2018).

Anställda inom medlemsföretag kan ladda ner pdf-filen, via sidan Material/Publikationer (skrolla ned till rubriken Brand, explosion, utflöde och antändning). Den är lösenordsskyddad och ska inte spridas externt. Lösenordet får du av IPS kontaktperson på ditt företag. Mejla info@ips.se om du inte vet vem som är kontaktperson.

Alla, både medlemmar och utomstående, kan beställa handledningen i tryckt och inbunden form. Klicka på publikationer och sedan på önskad titel. Lösenord behöver inte anges. Fyll i beställningsformuläret och markera önskad(e) publikationer.