Publicerad 8 augusti, 2022

Ny bok från IChemE: Learning lessons from major incidents

Rubricerad bok sammanfattar ett 50-tal stora processrelatrerade olyckor från 1960-talet och framåt. Ser intressant ut! Den kan laddas ned utan kostnad (länk).