Publicerad 5 april, 2022

Inspelade föredrag från årsmötet 15-16 mars

Dessa intressanta föredrag från årsmötesseminarierna 15-16 mars finns nu att ta del av:

  • Säker vätgashantering. Marcus Runefors, Lunds Tekniska Högskola.
  • Resiliens - Strategi för flexibilitet, eller olycksförebyggande, eller både och? Jonas Lundberg, Linköpings Tekniska Högskola.
  • Leda och styra för processäkerhet. Anders Fröberg, Borealis

Du hittar dem under fliken Material, Inspelade Seminarier. Lösenord krävs. Du får det av IPS kontaktperson i din organisation. Mejla info@ips.se om du inte vet vem som är kontaktperson.