Resiliens - Strategi för flexibilitet, eller olycksförebyggande, eller både och?