Utvärderingsmall för klordioxidlager


Utvärderingsmallen togs fram inom ramen för ett examensarbete, "Risk Assessment of Chlorine Dioxide Storage Facilities (Käck, C., Lundberg, D., 2010). Som medlem kan du hämta mallen i excelformat. Länk till examensarbetet finns under fliken "Länkar och nätverk/Examensarbeten".


När länken ”Beställ publikation” visas kan både medlemmar och utomstående beställa tryckta och inbundna exemplar. Lösenord behöver då inte anges.
Anställda vid medlemsföretag kan ladda ner samtliga publikationer för internt bruk. Ange lösenordet om du inte redan gjort det, och din e-postadress. Klicka sedan på länken 'Ladda ner'.
Lösenordet får du av IPS kontaktperson på ditt företag. Mejla info@ips.se om du inte vet vem som är kontaktperson.
Din e-postadress lagras för att IPS ska kunna ta fram statistik och bedöma efterfrågan på de olika skrifterna.