Utvärderingsmall för klordioxidlager


Utvärderingsmallen togs fram inom ramen för ett examensarbete, "Risk Assessment of Chlorine Dioxide Storage Facilities (Käck, C., Lundberg, D., 2010). Som medlem kan du hämta mallen i excelformat. Länk till examensarbetet finns under fliken "Länkar och nätverk/Examensarbeten".


Alla kan beställa tryckta och inbundna exemplar, genom att klicka på länken 'Beställ publikation' nedan. Lösenord behöver då inte anges.
Anställda vid medlemsföretag kan även ladda ner publikationen för internt bruk. Ange lösenordet om du inte redan gjort det för att logga in. I nästa steg anger du din e-postadress och klicka på länken 'Ladda ner' nedan.
Lösenordet får du av IPS kontaktperson på ditt företag. Mejla info@ips.se om du inte vet vem som är kontaktperson.
Din e-postadress lagras för att IPS ska kunna ta fram statistik och bedöma efterfrågan på de olika skrifterna.