Publicerad 22 mars, 2022

Presentationer från IPS årsmöteskonferens 15-16 mars

Klicka här för att ladda ned någon av följande presentationer:

  • Leda och styra för processäkerhet (Anders Fröberg)
  • Resiliens: Strategi för flexibilitet, olycksförebyggande, eller både och? (Jonas Lundberg)
  • Vätgassäkerhet (Marcus Runefors)
  • Den (o)mänskliga faktorn (Lena Kecklund och Bengt Sandblad)

Lösenord krävs. Du får det av IPS kontaktperson i din organisation. Mejla info@ips.se om du inte vet vem det är.