Publicerad 14 mars, 2022

Årsstämman 16/3

Kallelse till stämman mejlades 2022-03-01 till IPS kontaktpersoner hos respektive medlemsföretag/-organisation. Länk för att ansluta har mejlats till alla som anmält digitalt deltagande. Mejla info@ips.se om du vill delta och inte har fått länken.

Följande handlingar mejlades 2022-03-09 till alla kontaktpersoner samt anmälda ersättare.

  1. Dagordning
  2. Verksamhetsberättelse
  3. Ekonomiuppföljning
  4. Årsredovisning
  5. Revisionsberättelse
  6. Valberedningens förslag
  7. Preliminär budget för 2022
  8. Förslag till program (verksamhetsplan) för 2022-2024

Handlingarna kan även laddas ned via inbjudan i kalendariet.