Publicerad 22 februari, 2022

Seminarierna i samband med årsmötet webbsänds!

Årsmöte med seminarier

15-16 mars, 2022
Näringslivets Hus, Stockholm, samt webbsändning

 

15 mars

12.00 

Lunch

 

13.00

Inledning och information om några pågående och planerade aktiviteter inom IPS

Ann Christin Eriksson, IPS ordförande, och Mats Lindgren, IPS föreståndare

13.15

IPS ATEX-projekt

Jan Nählinder, IPS projektledare samt Sverigechef, ORS Consulting

13.30

Lärdomar av en allvarlig olycka

Föredragshållare meddelas senare

14.10

Fikapaus

 

14.30

Den (o)mänskliga faktorn: MTO. Digitalisering och automatisering för säkerhet och hållbarhet.

Lena Kecklund, VD för MTO Säkerhet AB, och Bengt Sandblad, professor emeritus vid Uppsala Universitet

16.30 -17.00 (senast)

Reservtid samt summering, Dag 1

Ann Christin Eriksson, IPS ordförande

 

 

 

18.30

Middag

Alla deltagare är välkomna!

 

 

 

16 mars

08.30

Start, reflektioner från gårdagen

Ann Christin Eriksson, IPS ordförande

08.40

IPS QRA-projekt

Johan Ingvarson, IPS projektledare, doktorand vid LTH

09.00

Säker vätgashantering

Marcus Runefors, doktorand vid LTH

09.45

Fikapaus

 

10.10

Resiliens - Strategi för flexibilitet, eller olycksförebyggande, eller både och?

Jonas Lundberg, professor i människo-centrerad design, Linköpings Universitet

11.00

Leda och styra för processäkerhet

Anders Fröberg, Director Manufacturing Excellence vid Borealis, styrelseordförande i IKEM

11.45 

Summering och avslutning

Ann Christin Eriksson, IPS ordförande

12.00

Lunch

 

13.00 - ca 16

Årsstämma (kallelse och dagordning mejlas till alla kontaktpersoner senast 2 veckor innan stämman)

 

 

Deltagande är kostnadsfritt för anställda i medlemskretsen, inklusive luncher och fika. Anmälningstiden går ut tisdag 8 mars. Anmäl dig via kalendariet och ange i anmälan om du deltar på plats eller digitalt

 Om du deltar på plats, ange även om du deltar på luncherna och/eller middagen, samt eventuell specialkost eller allergier. Mer information om middagen mejlas till alla som anmäler intresse.

 Om du anmält dig för att delta på plats och lämnar återbud efter 11 mars kl 09.00 eller uteblir utan giltigt skäl kommer företaget att faktureras 1000 kr.