Publicerad 16 februari, 2022

MSB vägledning, "Att informera allmänheten enligt Sevesolagen"

MSB har nyligen tagit fram en ny vägledning ”Att informera allmänheten enligt Sevesolagen”. Den är avsedd att vara ett stöd och vänder sig till verksamhetsutövare, kommuner, och tillsynsmyndigheter.

Sevesolagen föreskriver att alla verksamhetsutövare som omfattas av lagstiftningen ska förebygga riskerna för allvarliga kemikalieolyckor. Därutöver gäller att om en allvarlig kemikalieolycka inträffar är verksamhetsutövaren skyldig att begränsa följderna av denna. Det är därför viktigt att människor som bor och vistas i närheten av industrier som hanterar kemiska produkter och farliga ämnen vet vilka risker som finns vid verksamheten och vad de ska göra om en olycka inträffar.

Här kan ni hämta och ladda ner vägledningen: https://www.msb.se/sv/publikationer/att-informera-allmanheten-enligt-sevesolagen/

Vi vill även passa på att tipsa om denna sammanställningen på MSB's webbplats: "Samlade vägledningar, publikationer och handböcker inom Sevesolagstiftningens tillämpningsområde".