Publicerad 2 februari, 2022

Brusten slang och utsläpp av giftig gas - EPSC learning sheet

Läs och begrunda EPSC "learning sheets" för februari! (länk)

En slang av stålmantlad PTFE skadades och brast på grund av korrosion, vilket ledde till utsläpp av den mycket giftiga gasen fosgen. 

Vad kan ni lära av detta i din verksamhet?