Publicerad 21 december, 2021

ATEX-projektet

IPS styrelse har beslutat att erbjuda BSL och Briab att dela på genomförandet av ATEX-projektet, under ledning av IPS projektledare Jan Nählinder, ORS Consulting. 

Grov tidplan

  • Arbetet påbörjas: januari 2022
  • Projektet avslutas: september 2022

Styrgrupp: Pelle Jonsson, Christina Bas och Mats Lindgren.

Referensgrupp: Samma som under höstens förberedande arbete.