Publicerad 10 november, 2021

En reaktorexplosion och en flygande cistern

Läs och begrunda EPSC "learning sheets" för oktober och november! (länk)

Det handlar om våldsamt sönderfall av reaktivt ämne, respektive faran med att ansluta servicemedier till processen.  

Vad kan ni lära av detta i din verksamhet?