Publicerad 10 november, 2021

Processäkerhetens grundregler - Intervju med Bo Karlsson

Klicka här för att se och lyssna på en inspelad intervju med Bo Karlsson, om "Processäkerhetens grundregler". Bo är nyligen pensionerad efter 47 år vid Preemraff Lysekil, och engagerad medlem i IPS programkommitté sedan 2009. Processäkerhetens grundregler är en översättning av European Process Safety Centre's skrift, Process Safety Fundamentals. Översättningen har gjorts av IPS. Intervjun arrangerades av IKEM, som visade den i samband med Kemikaliedagen 2021. 

Skriften är en vägledning för riskmedvetenhet och säkra arbetsmetoder i samband med drift och underhåll av processanläggningar, med tillhörande råd för anpassning och införande i den egna verksamheten. Den kan laddas ned i pdf-format, alternativt läsas som e-tidskrift. Inget lösenord behövs, det är en ”fri publikation”. Ni kan även beställa det tryckta häftet (snyggt utförande i A5 på tjockt blankt papper). Max 10 st per medlem är gratis (skriv ”x st gratisex” i beställningsformuläret), därutöver kostar det 50 kr/st + porto, vid beställning av max 10 st. För större beställningar, mejla info@ips.se för prisuppgift.

Lite längre fram kommer vi ordna en digital workshop för att kommentera och diskutera grundregler för processäkerhet, både dessa och liknande ”regler” inom olika företag.