SIL i praktiken, Del 1 - Introduktion och SIL-bestämning

Författare: Blenda Weibull
Publicerad 2020, 145 sidor

Syftet med den här handledningen är dels att ge en grundläggande förståelse för säkerhetskritisk instrumentering och standarder för att säkerställa erforderlig tillgänglighet hos dessa funktioner, dels att ge en detaljerad redogörelse för hur man utifrån en riskanalys bestämmer vilket krav på tillgänglighet som ska ställas på enskilda instrumentfunktioner – SIL-bestämning. Handledningen utgår från standarden SS-EN 61511, och vänder sig till alla som driver, underhåller och förändrar processanläggningar som har säkerhetskritisk instrumentering och som behöver en översiktlig förståelse, exempelvis chefer och ingenjörer i drift- och underhållsbefattningar, arbetsledare med flera. Den vänder sig också till dem som ska specificera säkerhetskritiska funktioner och bestämma kravet på tillgänglighet, eller SIL, vilket ofta görs i samarbete mellan processingenjörer, driftpersonal, instrumentingenjörer och personal från hälsa/miljö/säkerhetsavdelningar. Den gör inte anspråk på att vara en heltäckande redovisning av standardens krav, utan snarare förslag och rekommendationer på praktiska tillämpningar för att uppnå standardernas syfte.


När länken ”Beställ publikation” visas kan både medlemmar och utomstående beställa tryckta och inbundna exemplar. Lösenord behöver då inte anges.
Anställda vid medlemsföretag kan ladda ner samtliga publikationer för internt bruk. Ange lösenordet om du inte redan gjort det, och din e-postadress. Klicka sedan på länken 'Ladda ner'.
Lösenordet får du av IPS kontaktperson på ditt företag. Mejla info@ips.se om du inte vet vem som är kontaktperson.
Din e-postadress lagras för att IPS ska kunna ta fram statistik och bedöma efterfrågan på de olika skrifterna.

Beställ publikationen