Publicerad 27 september, 2021

Inspelat webbinarium: Uppdragsutbildning vid Lunds Tekniska Högskola, "Processäkerhet för industrin, 15 högskolepoäng"

Här kan du se inspelningen från webbinariet 2021-09-27.

Denna uppdragsutbildning som ges av Lunds Tekniska Högskola (LTH), erbjuder en fördjupad kompetens för yrkesverksamma som arbetar med processäkerhet inom industrin. Syftet med utbildningen är att ge en kunskapsbas om hur processrisker i industrin hanteras effektivt. Utbildningen kopplar ihop teoretiska och vetenskapliga principer och ramverk med praktisk tillämpning för att erbjuda en helhetsbild av riskhanteringsprocessen inom processindustrin. 

Här är länken till kurssidan på LTH's webbplats.

Tänk på att antalet platser är begränsat, så anmäl dig så snart som möjligt om du vill gå kursen!