Publicerad 11 maj, 2021

Webbinariet 11 maj, Försäkringsbranschens syn på processäkerhet

Nu finns bilderna från de fyra föredragen att ladda ned här. Så här såg programmet ut. 

 

08.00 - 08.10   Introduktion (Mats Lindgren, IPS)

08.10 - 08.45   FM Global (Hege Witthoff, Josef Yohannes och Rasmus Andersson): Risk assessment tools to improve the resilience of processes and equipment.

08.45 - 09.20   WillisTowersWatson (Ivar Hamrin): Cyberrisker och barriärer mot sådana, med fokus på industriella styrsystem.

09.20 - 09.30   Break

09.30 - 10.00   Aon (Daniel Holm och Nigel Cairns): Improving risk differentiation in Onshore Energy Insurance.

10.05 - 10.40   If (Karl Hedvall): Huvudfaktorer vid riskbedömning samt exempel på förbättringar och förbättringssområden inom nordisk processindustri.

10.40 - 11.00   Avslutande reflektioner och diskussioner med både deltagare och talare. Kan försäkringsbolag och -mäklare utnyttjas (ännu) bättre i det förebyggande arbetet?