Publicerad 7 april, 2021

Handledning om miljöriskbedömning klar för nedladdning

Den nya handledningen, "Miljöriskbedömning - Metod för bedömning av miljökonsekvens av kemikalieolyckor", med tillhörande beräkningsverktyg, lanserades vid årsmöteswebbinariet 23 mars. 

Anställda inom medlemsföretag kan ladda ner pdf-filen, via sidan Material/Publikationer (skrolla ned till rubriken Riskhantering). Den är lösenordsskyddad och ska inte spridas externt. Lösenordet får du av IPS kontaktperson på ditt företag. Mejla info@ips.se om du inte vet vem som är kontaktperson.

Alla, både medlemmar och utomstående, kan beställa handledningen i tryckt och inbunden form. Klicka på publikationer och sedan på önskad titel. Lösenord behöver inte anges. Fyll i beställningsformuläret och markera önskad(e) publikationer.

Beräkningsverktyget finns på sidan Material/Publikationer/Formulär och är fri för vem som helst att ladda ned och använda.